Název: Osídlení mladší a pozdní doby bronzové v západních Čechách
Další názvy: Settlement of the early and late Bronze Age in western Bohemia
Autoři: Fleisnerová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Chvojka, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4264
Klíčová slova: osídlení;mladší a pozdní doba bronzová;komponenta;Plzeň;výšinná lokalita;pohřebiště
Klíčová slova v dalším jazyce: settlement;early and late bronze ages;component;burial structure;spatial relations
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních dostupných informací o sídelních a pohřebních komponentách z oblasti Plzeňského kraje a to z období mladší a pozdní doby bronzové. Vybraná data jsou založena na práci se stávající archeologickou databází Čech, její revizí a rešerší dostupné literatury, týkající se vybrané problematiky. Tímto je vytvořen ucelený seznam lokalit s jejich prostorovým a funkčním zařazením. K jednotlivým komponentám je sledován prostorový vztah pomocí map vytvořených v ArcMap.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the settlement of Pilsen region of the Early and Late Bronze Age. It focuses on information about settlement and burial structures from the Pilsen region. Selected data is based on Archaeological database of Czech republic and its revision. Also data is based on work with the revision of publications and written sources. The individual settlement and burial components is monitored their spatial relations thanks by maps (made in ArcMap programme).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Fleisnerova.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fleisnerova_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce936,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fleisnerova_Chvojka OP.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fleisnerova.pdfPrůběh obhajoby práce90,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.