Title: Dějiny archeologie: Eduard Štorch
Other Titles: History of archaeology: Eduard Štorch
Authors: Kudělová, Kateřina
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Menšík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4269
Keywords: Eduard Štorch;archeologie;publikační činnost;pedagogická činnost
Keywords in different language: Eduard Štorch;archaeology;publication activity;pedagogical activity
Abstract: Práce je zaměřena na osobní a zejména profesní život Eduarda Štorcha. Důraz je kladen na jeho archeologickou a publikační činnost, zmíněna je také jeho pedagogická činnost.
Abstract in different language: The essay is focused on personal and mainly professional life of Eduard Štorch. Its emphasis on his archaeological activity and publication activity, his pedagogical employment is also mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Kudelova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce680,05 kBAdobe PDFView/Open
Kudelova_Mensik OP.pdfPosudek oponenta práce815,75 kBAdobe PDFView/Open
Kudelova.pdfPrůběh obhajoby práce123,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.