Title: Kostel sv. Bartoloměje v Běšinách
Other Titles: St. Bartholomew church in Běšiny
Authors: Kunášek, Štěpán
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Široký, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4271
Keywords: kostel;zřícenina;vesnice;hřbitovy;poustevník;středověk
Keywords in different language: church;ruin;village;cemeteries;homesteads;middle ages
Abstract: Náplň práce je výzkum dříve farního gotického kostela sv. Bartoloměje, situovaného na vrchu mezi obcemi Běšiny a Podolí. Dnes již budova kostela leží ve zříceninách. Po provedení SHP bude objekt geodeticky zaměřen a na základě fotogrametrie bude vytvořen 3D model. Povrchový průzkum a detailní rozbor historických pramenů by měl objasnit otázku, zdalipak byl kostel stavěn jako solitérní objekt, či byl v době svého vzniku součástí nějaké jiné sídelní zástavby. Práce si klade za cíl rozpoznat vztahy k jednotlivým reliktům budov ležícím v blízkosti kostela a osvětlit okolnosti vedoucí k zániku celého areálu kostela sv. Bartoloměje. Nedílnou součástí této bakalářské práce bude databáz
Abstract in different language: In the present thesis I am concured with research of the saint Bartolomej?s durch which is placed near by Klatovy. It was built on a top of hill, bears the same name, in the middle of agricultural forest without any link to the the residental structure. Nowadays the building is a ruin. In it?s surroundings is possible to find ruin sof two homesteads. First of all I colected data about the lokality from accessible historical written sources. Further I used these informatik to implement and evaluace the historic building research investigation. After all I submitted the whole area to geodetic measurement and from acquired data i made a 3D model. I used lidar slides for creation of cleary arranged model of whole comb on which the lokality is placed. By visual research and surface collection. I tried to find out about the possible presence of medieval settlement in the place of today ruined homesteads. So far I?am not able to prove it?s existence. The present homesteads are most likely built in newage. Hoever i can not exlude the possibility that under it it?s predecessors could be found. I enclose visual documentation of the whole research. There is also CD as a part of my thesis where is possible in program geomagic to neasure any distance or crate cut by the landscape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostel sv. Bartolomej u Besin.pdfPlný text práce58,14 MBAdobe PDFView/Open
Kunasek_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce814,86 kBAdobe PDFView/Open
Kunasek_Siroky OP.pdfPosudek oponenta práce478,06 kBAdobe PDFView/Open
Kunasek.pdfPrůběh obhajoby práce136,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.