Title: Doklady hrobové výbavy z novověkého pohřebiště u kostela Sv. Máří Magdaleny v Plzni.
Other Titles: Evidence of burial inventory from modern age graveyard at the St. Mary Magdalene church in Pilsen.
Authors: Stehlíková, Barbora
Advisor: Orna, Jiří
Referee: Omelka, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4273
Keywords: devocionálie;hrobová výbava;baroko;pohřební ritus
Keywords in different language: devotional objects;burial inventory;baroque;funeral rite
Abstract: Bakalářská práce pojednává o nálezech hrobové výbavy ze hřbitova při kostele sv. Máří Magdaleny. V práci je uveden přehled vyobrazených výjevů a světců, soupis artefaktů, možná chronologie, analogie a interpretace.
Abstract in different language: The thesis deals with the findings of burial inventory from a graveyard at St. Mary Magdalene church. The thesis provides an overview of the depicted scenes and the saints, list of artifacts, perhaps chronology, analogy and interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp- Barbora Stehlikova.pdfPlný text práce11,6 MBAdobe PDFView/Open
Stehlikova_Orna VP.pdfPosudek vedoucího práce664,71 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova-Omelka OP.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Stehlikova.pdfPrůběh obhajoby práce133,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.