Název: Pozdně středověké a raně novověké kachle v Čechách
Další názvy: Late medieval and early modern tiles in Bohemia
Autoři: Tomášková, Kristina
Vedoucí práce/školitel: Procházka, Milan
Oponent: Vařeka, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4274
Klíčová slova: pozdní středověk;raný novověk;kachle;Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: late middle ages;early modern times;tiles;Bohemia
Abstrakt: Práce se skládá ze dvou dílčích částí. První se věnuje shrnutí dosavadních teoretických poznatků, jako jsou např. typologie, technologie výroby, umístění kamen apod. Ve druhé, emprické části, dochází k aplikaci teoretických poznatků na konkrétní nálezové soubory z unhoš´tského regionu. Práce je doplněna fotografickou přílohou zobrazující výběr reprezentativních zlomků z každého zpracovaného výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor consists of 2 main parts. The first part occupies theoretical information for example typology, technology of production , location of stoves and so on. In the second there is application of theoretical information to specific finds from surveys Unhošťs region. The work is completed by photographs which show representatives choice of fragments from every survey which I worked.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kachle bp.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova_Prochazka VP.pdfPosudek vedoucího práce822,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova_Vareka OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce91,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.