Title: Pozdně středověké a raně novověké kachle v Čechách
Other Titles: Late medieval and early modern tiles in Bohemia
Authors: Tomášková, Kristina
Advisor: Procházka, Milan
Referee: Vařeka, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4274
Keywords: pozdní středověk;raný novověk;kachle;Čechy
Keywords in different language: late middle ages;early modern times;tiles;Bohemia
Abstract: Práce se skládá ze dvou dílčích částí. První se věnuje shrnutí dosavadních teoretických poznatků, jako jsou např. typologie, technologie výroby, umístění kamen apod. Ve druhé, emprické části, dochází k aplikaci teoretických poznatků na konkrétní nálezové soubory z unhoš´tského regionu. Práce je doplněna fotografickou přílohou zobrazující výběr reprezentativních zlomků z každého zpracovaného výzkumu.
Abstract in different language: The bachelor consists of 2 main parts. The first part occupies theoretical information for example typology, technology of production , location of stoves and so on. In the second there is application of theoretical information to specific finds from surveys Unhošťs region. The work is completed by photographs which show representatives choice of fragments from every survey which I worked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kachle bp.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_Prochazka VP.pdfPosudek vedoucího práce822,52 kBAdobe PDFView/Open
Tomaskova_Vareka OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce91,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.