Název: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945: Ves Janov na Tachovsku
Další názvy: Archaeology of deserted villages after 1945: Research of village Janov
Autoři: Urban, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Funk, Lukáš
Oponent: Rak, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4275
Klíčová slova: archeologie modernity;zaniklé vesnice;opomíjená archeologie;Janov
Klíčová slova v dalším jazyce: modern archaeology;deserted villages;neglected archaeology;Janov
Abstrakt: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945, patří do skupiny opomíjené archeologie. V rámci práce je nastíněna metodika výzkumu tohoto typu lokalit. Vybranou lokalitou, na které jsou konkrétní metody aplikovány je ves Janov na Tachovsku.
Abstrakt v dalším jazyce: Archaeology of deserted villages after 1945 belongs to neglected archaeology. The work includes the chapter about methodology this sites. Concrete example is the research of village Janov in west Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
janov_2012.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urban_Funk VP.pdfPosudek vedoucího práce517,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urban_Rak OP.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urban.pdfPrůběh obhajoby práce132,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.