Název: Rentgenová fluorescenční analýza a její využití v archeologii
Další názvy: X-ray fluorescence analysis and its application in archeology
Autoři: Königsmark, Vilém
Vedoucí práce/školitel: Schejbalová, Zdeňka
Oponent: Menšík, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4277
Klíčová slova: Rentgenová fluorescenční analýza;ionizující záření;charakteristické rentgenové záření
Klíčová slova v dalším jazyce: X-ray fluorescence analysis (XRFA);X-ray radiation
Abstrakt: Práce se zaobírá přiblížením principu rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) a jejím využitím v archeologii. Je zde též uveden popis metod odvozených od RFA. Předmětem zkoumání jsou možnosti využití v archeologii. Jsou připojeny příklady možných interpretací a využití v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of my work is explain the operating principle of the methods based on X-ray focusing on the X-ray fluorescence analysis (XRFA). They are used to study archaeological findings and the result is elemental analysis. Work should indicate to the possibility of using this method in archeology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konigsmark 2012 pdf.pdfPlný text práce901,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konigsmark_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce801,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konigsmark_Mensik OP.pdfPosudek oponenta práce959,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konigsmark.pdfPrůběh obhajoby práce105,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.