Title: Rentgenová fluorescenční analýza a její využití v archeologii
Other Titles: X-ray fluorescence analysis and its application in archeology
Authors: Königsmark, Vilém
Advisor: Schejbalová, Zdeňka
Referee: Menšík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4277
Keywords: Rentgenová fluorescenční analýza;ionizující záření;charakteristické rentgenové záření
Keywords in different language: X-ray fluorescence analysis (XRFA);X-ray radiation
Abstract: Práce se zaobírá přiblížením principu rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) a jejím využitím v archeologii. Je zde též uveden popis metod odvozených od RFA. Předmětem zkoumání jsou možnosti využití v archeologii. Jsou připojeny příklady možných interpretací a využití v praxi.
Abstract in different language: Topic of my work is explain the operating principle of the methods based on X-ray focusing on the X-ray fluorescence analysis (XRFA). They are used to study archaeological findings and the result is elemental analysis. Work should indicate to the possibility of using this method in archeology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konigsmark 2012 pdf.pdfPlný text práce901,56 kBAdobe PDFView/Open
Konigsmark_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce801,79 kBAdobe PDFView/Open
Konigsmark_Mensik OP.pdfPosudek oponenta práce959,23 kBAdobe PDFView/Open
Konigsmark.pdfPrůběh obhajoby práce105,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.