Název: Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů
Další názvy: Research of Prehistoric and Early Medieval settlement in Křivoklát Highland by the help of surface collections
Autoři: Machtová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4285
Klíčová slova: povrchový sběr;nedestruktivní výzkum;Křivoklátsko;keramika;GIS;počasí;půda
Klíčová slova v dalším jazyce: surface collection;non-destructive research;Křivoklát highland;pottery;GIS;weather;soil
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou uskutečněného výzkumu Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů. Vymezeno je 5 katastrů obcí nacházejících se na tomto území. Byly popsány výsledky sběrů, včetně faktorů, které je ovlivňovaly
Abstrakt v dalším jazyce: The aim this work is analyse of realised research in Křivoklát Highland by the help of surface collections. The five lands of village registers in this area were chossen. The result of surface collections were described with factors, that the surface collections were influenced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - LUCIE MACHTOVA.pdfPlný text práce667,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova - Kristuf VP.pdfPosudek vedoucího práce696,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova - Svejcar OP.pdfPosudek oponenta práce72,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce107,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.