Title: Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů
Other Titles: Research of Prehistoric and Early Medieval settlement in Křivoklát Highland by the help of surface collections
Authors: Machtová, Lucie
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4285
Keywords: povrchový sběr;nedestruktivní výzkum;Křivoklátsko;keramika;GIS;počasí;půda
Keywords in different language: surface collection;non-destructive research;Křivoklát highland;pottery;GIS;weather;soil
Abstract: Práce se zabývá analýzou uskutečněného výzkumu Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů. Vymezeno je 5 katastrů obcí nacházejících se na tomto území. Byly popsány výsledky sběrů, včetně faktorů, které je ovlivňovaly
Abstract in different language: The aim this work is analyse of realised research in Křivoklát Highland by the help of surface collections. The five lands of village registers in this area were chossen. The result of surface collections were described with factors, that the surface collections were influenced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - LUCIE MACHTOVA.pdfPlný text práce667,85 kBAdobe PDFView/Open
Machtova - Kristuf VP.pdfPosudek vedoucího práce696,71 kBAdobe PDFView/Open
Machtova - Svejcar OP.pdfPosudek oponenta práce72,81 kBAdobe PDFView/Open
Machtova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce107,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.