Název: Vývoj slovensko-maďarských vztahů od roku 1945 po současnost
Další názvy: Development of Slovak Hungarian Relations from the 1945 to Present
Autoři: Szabová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4290
Klíčová slova: Slovensko;Maďarsko;menšina;menšinová práva;asimilace;reslovakizace;maďarizace;jazykový zákon;národ;etnikum
Klíčová slova v dalším jazyce: Slovakia;Hungary;minority;minority rights;assimilation;language law;nation;ethnicity
Abstrakt: Práce popisuje podstatné historické události, které měly vliv na formování slovensko-maďarských vztahů. Diplomová práce podává historický výklad slovensko-maďarských vztahů od konce druhé světové války až do současnosti, se zaměřením na pozici maďarské menšiny na Slovensku. Maďarská menšina je totiž nejpočetnější minoritou v zemi již od konce první světové války.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work concentrates on all of the essential historical events influencing the forming of Slovak-Hungarian relationships. The work includes the historical interpretation of the Slovak-Hungarian relationships since the end of the WWII up to the present, with a special focus on the Hungarian minority living in Slovakia. This minority has been the biggest one in the country since the end of the WWI.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj slovensko-madarskych vztahu od roku 1945 po soucasnost - Mgr. Andrea Szabova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce905,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szabova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce387,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.