Title: Haile Selassie a jeho rozporuplné postavení v moderních dějinách Etiopie
Other Titles: Haile Selassie and His Controversial Position in the Modern History of Ethiopia
Authors: Berdychová, Hana
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Machalík, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4303
Keywords: Haile Selassie;zahraniční image;domácí image;rozporuplné pohledy;tradiční historiografie;ne-amharské etnické skupiny;Oromové;Shekachové;Sidamové;Somálci
Keywords in different language: Haile Selassie;foreign image;domestic image;inconsistent views;traditional historiography;non-amhara ethnic groups;Oromo;Shekacho;Sidama;Somali
Abstract: Diplomová práce se zabývá osobností a vládou císaře Haile Selassieho od dob regentství až po konec císařského režimu. Hlavní část práce představuje analýza rozporuplných pohledů na postavu posledního etiopského panovníka. Haile Selassie byl nejméně do 60. let vnímán jako moderní a osvícený císař. Již během 60. let se ale odlišně profiloval ve vztahu mezi domácí a zahraniční "image". Etiopie byla zmítána hladomory, nezaměstnaností, státní aparát byl paralyzován a Haile Selassie vnímán jako autokrat a utlačovatel. Zcela protikladně působil v rámci zahraničních aktivit. Zde stále vystupoval jako modernizátor, byl podporovatelem dekolonizace a pan-afrikanistické hnutí. Po roce 1974 se na něj snesla kritika ze strany sociálních vědců ne-amharských etnických skupin. Ti jej vinili například za nedostatečný přístup ke vzdělání, za nemožnost získat adekvátní zaměstnání, či za politickou marginalizaci. Diplomová práce se snaží představit právě tyto přístupy a názory na osobnost Haile Selassieho ze strany badatelských polí Oromů, Shekachů, somálského etnika a národa Sidamo.
Abstract in different language: The thesis deals with the person and the government of the emperor Haile Selassie. It maps his government since the regency years to the end of Ethiopian monarchy. The main goal is to analyse inconsistent views on the last Ethiopian emperor. Haile Selassie was considered at least to the 1960s as the modern and enlightened ruler. Within the 1960s he was perceived contradictory. In Ethiopia he was seen as ossified autocrat, the ruler of the country which suffered with unemployment and famines. In his foreign activities and influence he was strong proponent of decolonization and pan-African movement. After 1974 emerged a lot of criticism to his person from social scientists of different ethnic groups. They blamed him for example for the inadequate access to the education and for the political marginalization. The thesis presents these kinds of perspectives of non-amhara researchers especially from the ethnic groups of Oromo, Shekacho, Sidamo and Somalis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haile Selassie a jeho rozporuplne postaveni.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Berdychova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Berdychova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Berdychova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce379,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.