Title: Postavy Němců v současné české próze
Other Titles: The characters of Germans in contemporary Czech prose
Authors: Kučera, Petr
Citation: KUČERA, P. Postavy Němců v současné české próze. Slavica litteraria, 2020, roč. 23, č. 1, s. 69-80. ISSN 1212-1509.
Issue Date: 2020
Publisher: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43037
ISSN: 1212-1509
Keywords: současná česká próza;německy mluvící obyvatelé Československa;narativní struktura;jazyk a styl;Radka Denemarková;Kateřina Tučková;Jakuba Katalpa
Keywords in different language: contemporary Czech prose;German-speaking inhabitants of Czechoslovakia;narrative structure;language and style;Radka Denemarková;Kateřina Tučková;Jakuba Katalpa
Abstract: Článek analyzuje postavy Němců v dílech současné české prózy, přičemž se zaměřuje zejména na romány spisovatelek střední a mladší generace: Radky Denemarkové Peníze od Hitlera (2006), Vyhnání Gerty Schnirch (2009) Kateřiny Tučkové a na román Němci (2012) Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německy mluvících obyvatel od meziválečného období, přes vyhánění a následný odsun Němců z Československa až po problémy s restitucemi zkonfiskovaného majetku po roce 1989. Uvedené romány lze interpretovat také jako skrytou polemiku s ideologicky a morálně akcentovanými přístupy k tématu.
Abstract in different language: The article analyzes the characters of the Germans in the works of contemporary Czech prose, focusing mainly on the novels of middle and younger writers: Radka Denemarková Money from Hitler (2006), The Expulsion of Gerta Schnirch (2009) by Kateřina Tučková and the novel The Germans (2012) by Jakuba Katalpa. as an attempt at a new perspective on the life of German-speaking people from the interwar period, through the expulsion and subsequent expulsion of Germans from Czechoslovakia, to problems with the confiscation of confiscated property after 1989. These novels can also be interpreted as a hidden controversy with ideologically and morally accented approaches.
Rights: © Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kučera Slavica Litteraria 23_2020_1.pdf6,37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD