Název: ,,Američtí imperialisté útočí!" Ideologická kampaň v československém tisku na počátku 50. let
Další názvy: ,,American imperialists attacking!" Ideological campaign in Czechoslovak press in the early 50s
Autoři: Mikeš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Křížová, Markéta
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4306
Klíčová slova: korejská válka;československý tisk;50. léta
Klíčová slova v dalším jazyce: korean war;czechoslovakian press;50s
Abstrakt: Moje práce se zabývá nelehkým obdobím počátku padesátých let, kdy událostem ve světě dominovala korejská válka, která se zdála být předehrou k 3. světové válce. Československý tisk, který tehdy už plně ovládala KSČ, stál na straně KLDR, jako údajně napadené jihokorejskou armádou v tomto konfliktu. Periodika tedy přinášela každý den zprávy ukazující diametrálně odlišný pohled na události, než bychom se mohli dočíst například z novin vycházejících v západní Evropě. Ideologie je zde prakticky všudypřítomná. Hlavním cílem této práce proto bude se na základě dobového československého tisku pokusit zjistit, jaké byly hlavní argumenty a motivy ideologické kampaně, k níž poskytlo záminku vypuknutí a průběh korejské války.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the tough period of the early 1950s, when the world events were dominated by Korean War, which seemed to be a prologue to the third world war. Czechoslovakian media were then fully controlled by the Communist Party of Czechoslovakia and supported the People?s Republic of Korea, allegedly attacked by the South Korean army in that conflict. Periodicals thus brought news every day showing diametrically different view of the events than we could have read for example in Western European newspapers. Ideology was in fact omnipresent there. The main goal of the thesis thus will be to find out what the main arguments and motives of the ideological campaign, to which the outbreak and course of Korean War gave pretence, were, upon analysis of Czechoslovakian press from the period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce596,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce382,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.