Title: Klimatická adaptace středověkých a novověkých populací Čech
Other Titles: Climatic adaptation of Medieval and Early Modern Bohemia populations
Authors: Dušková, Jana
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Galeta, Patrik
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4311
Keywords: klima;adaptace;morfologie nosu;tělesné proporce;historické populace území České republiky;malá doba ledová;středověké klimatické optimum
Keywords in different language: climate;adaptation;nose morphology;body proportions;historical populations of Czech republic;little ice age;mediaval climatic optimum
Abstract: Cílem této práce bylo zkoumat na základě antropometrických údajů projevy klimatické adaptace historických populací České republiky. Morfometrická data použitá pro statistické zpracování (PCA, RMA, ANOVA) byla naměřena na kosterních souborech ze sedmi archeologických lokalit. Testováním hypotéz bylo zjišťováno zda mezi jednotlivými obdobími středověku a novověku došlo k proměně morfologie nosu a tělesných proporcí v závisloti na klimatických změnách.
Abstract in different language: The aim of this study was to study anthropometric data as an evidence of climatic adaptation of historic populations of the Czech lands. Morphometric data used for statistical analysis (PCA, RMA, ANOVA) was measured on skeletal sets of seven archaeological sites. Testing hypotheses was investigated whether the various stages of the Middle Ages and modern times have changed in morphology of the nose and body proportions as a result of climate change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova_Jana_DP_2012.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
duskova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
duskova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce99,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.