Title: Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger
Other Titles: The younger generation of the Pilsen Historical School and Václav Mentberger
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: MORÁVKOVÁ, N. Mladší generace Plzeňské historické školy a Václav Mentberger. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, č. 2, s. 59-73. ISSN 2336-7547.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43162
ISSN: 2336-7547
Keywords: Plzeňská historická škola;Václav Mentberger;Archiv města Plzně;Muzeum Kasejovice
Keywords in different language: Pilsen historical school;Václav Mentberger;Archive of the city of Pilsen;Kasejovice museum
Abstract: Plzeňská historická škola je neformální sdružení regionálních historiků zabývajících se dějinami Plzně a okolí a sdružených kolem Archivu města Plzně a publikace Dějiny Plzně I - III. Působila zejména ve 20. století. Specifikem sdružení bylo společné působení akademických a amatérských historiků, a to jak v práci badatelské, tak i v práci archivnické. Václav Mentberger patřil k amatérské části Plzeňské historické školy.
Abstract in different language: The Pilsen Historical School is an informal association of regional historians dealing with the history of Pilsen and its surroundings and associated around the Archive of the City of Pilsen and the publication History of Pilsen I - III. She worked mainly in the 20th century. The specificity of the association was the joint work of academic and amateur historians, both in research work and in archival work. Václav Mentberger belonged to the amateur part of the Pilsen Historical School.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BOH 02_2020_tisk.pdf4,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD