Název: Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle
Další názvy: Optimisation of organisation structure in relation to company objektives
Autoři: Sommerová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4320
Klíčová slova: bakalářská práce;téma;část teoretická;část praktická;organizační struktury;styly řízení;zefektivnění řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: bachelor thesis;theoretical part;practical part;organisation structure;styles of management;more efficient management
Abstrakt: Bakalářská práce na téma:"Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle" obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány organizační struktury a jsou popsány výhody a nevýhody jejich zavedení v podniku. V této části jsou také uvedeny jednotlivé styly řízení v organizacích. Hlavní částí bakalářské práce je analýza organizace práce ve firmě a popis stylů řízení v jednotlivých odděleních. V závěru jsou navržeby změny ve stylu řízení a částečně i v organizační struktuře, které po zavedení do praxe přinesou zefektivnění řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The final project "Optimisation of organisation structure in relation to company objectives". The project consists of a theoretical and practical parts. The theoretical part describes organisation structures and compares their advantages and disadvantages when they are implemented within companies.This part also deals with different styles of management. The main part of the project analyzes the organisation of work within a real company and describes the management styles used in different departments. In conclusion,it proposes changes to the management style and partly to the company organisation structure which will result in more efficient management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce462,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sommerova v.pdfPosudek vedoucího práce275,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sommerova o.pdfPosudek oponenta práce294,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sommerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce148,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.