Title: Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle
Other Titles: Optimisation of organisation structure in relation to company objektives
Authors: Sommerová, Martina
Advisor: Holečková, Yvona
Referee: Leicherová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4320
Keywords: bakalářská práce;téma;část teoretická;část praktická;organizační struktury;styly řízení;zefektivnění řízení
Keywords in different language: bachelor thesis;theoretical part;practical part;organisation structure;styles of management;more efficient management
Abstract: Bakalářská práce na téma:"Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle" obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány organizační struktury a jsou popsány výhody a nevýhody jejich zavedení v podniku. V této části jsou také uvedeny jednotlivé styly řízení v organizacích. Hlavní částí bakalářské práce je analýza organizace práce ve firmě a popis stylů řízení v jednotlivých odděleních. V závěru jsou navržeby změny ve stylu řízení a částečně i v organizační struktuře, které po zavedení do praxe přinesou zefektivnění řízení.
Abstract in different language: The final project "Optimisation of organisation structure in relation to company objectives". The project consists of a theoretical and practical parts. The theoretical part describes organisation structures and compares their advantages and disadvantages when they are implemented within companies.This part also deals with different styles of management. The main part of the project analyzes the organisation of work within a real company and describes the management styles used in different departments. In conclusion,it proposes changes to the management style and partly to the company organisation structure which will result in more efficient management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce462,08 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova v.pdfPosudek vedoucího práce275,46 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova o.pdfPosudek oponenta práce294,8 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce148,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.