Title: Produktové a procesní inovace
Other Titles: Product and process innovation
Authors: Bernadová, Kristýna
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43252
Keywords: inovace;inovační proces;procesní inovace;sociální sítě;daně;fakturace
Keywords in different language: innovation;innovation process;process innovation;social networks;taxes;invoicing
Abstract: Tématem diplomové práce je "Produktové a procesní inovace". Hlavním cílem této práce je zavedení procesní inovace ve společnosti Socialbakers a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základní terminologií inovací, kde jsou definovány základní pojmy, některé klasifikace inovací, inovační podněty, pravidla úspěšné inovace, inovační strategie a politika. V první části kvalifikační práce je také krátký úvod do sociálních sítí. Na základě teoretické části je vypracována praktická část, která je zaměřena na analýzu současného chodu Billing oddělení ve společnosti Socialbakers a.s. a následně na realizaci inovace vybraného procesu. Na závěr je procesní inovace zhodnocena a jsou zde uvedeny návrh a doporučení na další inovace pro společnosti.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis deals with the process innovation in the company Socialbakers a.s. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part presents the basic terminology of innovation, defines the basic concepts, some classifications of innovations, innovation stimuli, rules for effective innovation, innovation strategy and policy. In the first part of the diploma thesis is mentioned a brief introduction to social networks. The practical part is based on the first, theoretical part. The practical part analyzis the current process in the Billing department of the Socialbakers a.s. The mentioned process was innovated based on the analysis. The whole process innovation is evaluated in conclusion, where are also presented suggestions and recommendations for the organization.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 14.12.2023.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bernadova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Bernadova_Kristyna_v.pdfPosudek vedoucího práce129,35 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bernadova_oponent.pdfPosudek oponenta práce218,12 kBAdobe PDFView/Open
Bernadova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce62,46 kBAdobe PDFView/Open
Bernadova - nezverejneni.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP42,14 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.