Title: Celní správa
Other Titles: Clo douane
Authors: Osuský, Robert
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43279
Keywords: celní správa;celní řízení;trestní řízení;celní protidrogové oddělení;clo;daně;historie cla
Keywords in different language: customs administration;customs proceedings;criminal proceedings;customs drug department;customs;taxes;customs history
Abstract: Předmětem práce je představení Celní správy České republiky nejen celek, ale v práci se zaměřuji i na jednotlivá oddělení, které nejsou tak známé veřejnosti. V první části práce je popsána historie Celní správy ve zkratce. Ve střední části se věnuji některým oddělením. Největší část práce se snaží čtenáři představit a přiblížit celní řízení. Představil jsem clo jako nástroj a jeho užitečnost. Celní řízení jsem vysvětlil krok po kroku, aby to bylo srozumitelné a pochopitelné i tomu, kdo v touto problematikou nepřišel nikdy do styku.
Abstract in different language: This Bachelor thesis presents the Customs Administration of the Czech Republic not only as complex, but also it is focused on individual departments that they are not so well known to the public. The first part describes the history of the Customs Administration in brief. In the middle part I have devoted to some departments. The greatest part of the thesis is trying to introduce to the reader the Customs Administration. I have introduced this one as a tool and its usefulness. I have explained the customs procedure step by step to make it understandable to anyone who has never came in contact with this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Robert Osusky.PDFPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Osusky - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce590,19 kBAdobe PDFView/Open
Osusky - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce260,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.