Title: Pojištění a pojistné smlouvy v rámci veřejného sektoru
Authors: Albl, Sebastián
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Šťastný Petr, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43366
Keywords: veřejný sektor;náhrada škody;pojišťovnictví;spolupráce;krytí;rizika
Keywords in different language: public sektor;compensation;insurance industry;cooperation;cover;rsiks
Abstract: Práce se zabývá pojištěním a jeho úlohou v sektoru veřejné správy. Popisuje principy a fungovaní pojistné ochrany. Veřejné zakázky v oblasti pojišťovnictví, výběr makléře a pojistitele. Popisuje úlohu makléře v těchto vztazích. Ukazuje příklady konkrétní spolupráce. V neposlední řadě se zaměřuje na likvidaci pojistných událostí.
Abstract in different language: The thesis deals with insurance and its role in the public administration sector. It describes principles and functioning of insurance protection. Public procurement in insurance, selection of broker and insurer. It describes the role of a broker in these relationships. It shows examples of concrete cooperation. Last but not least, it focuses on claims settlement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sebastian Albl-Diplomova prace_2020.pdf727,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.