Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnoll Vilém, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorStraka, Jan
dc.contributor.refereeSoukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2021-5-26
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:04Z-
dc.date.available2020-3-12
dc.date.available2021-05-31T13:42:04Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier87473
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43456
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o Sboru národní bezpečnosti v letech 1945 až 1948 z pohledu práva. Obsahuje kapitolu věnovanou poválečnému obnovení Československa a vzniku Sboru. Zpracována je také struktura Sboru a její vývoj. Samostatné kapitoly jsou také věnovány roli Sboru při odsunu a osídlování pohraničí, zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947 a nezákonné úloze Sboru při únorovém převratu 1948.cs
dc.format58 s. (114 851 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsbor národní bezpečnostics
dc.subjectsnbcs
dc.subjectodsuncs
dc.subjectosídlování pohraničícs
dc.subjectzákon o národní bezpečnostics
dc.subjectúnor 1948cs
dc.subjectúnorový převratcs
dc.titleSbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948 z pohledu právacs
dc.title.alternativeNational Security Corps (SNB) in 1945-1948 from a Legal Perspectiveen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the topic of the National Security Corps (SNB) in the years 1945 to 1948 from the legal perspective. It contains a chapter devoted to the post-war restoration of Czechoslovakia and the establishment of the SNB. The structure of the SNB and its development are also elaborated. A separate chapter is also devoted to the role of the SNB in the relocation and settlement of the border inhabitants, the National Security Act of 1947 and the illegal role of the SNB in the February 1948 coup.en
dc.subject.translatednational security corpsen
dc.subject.translatedsnben
dc.subject.translateddisplacementen
dc.subject.translatedsettlement of the border areaen
dc.subject.translatedact on national securityen
dc.subject.translatedfebruary 1948en
dc.subject.translatedfebruary coupen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Straka.pdfPlný text práce923,3 kBAdobe PDFView/Open
DP - Straka Jan.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
OP - Straka Jan.pdfPosudek oponenta práce849,07 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Straka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce295,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.