Title: Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948 z pohledu práva
Other Titles: National Security Corps (SNB) in 1945-1948 from a Legal Perspective
Authors: Straka, Jan
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43456
Keywords: sbor národní bezpečnosti;snb;odsun;osídlování pohraničí;zákon o národní bezpečnosti;únor 1948;únorový převrat
Keywords in different language: national security corps;snb;displacement;settlement of the border area;act on national security;february 1948;february coup
Abstract: Diplomová práce pojednává o Sboru národní bezpečnosti v letech 1945 až 1948 z pohledu práva. Obsahuje kapitolu věnovanou poválečnému obnovení Československa a vzniku Sboru. Zpracována je také struktura Sboru a její vývoj. Samostatné kapitoly jsou také věnovány roli Sboru při odsunu a osídlování pohraničí, zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947 a nezákonné úloze Sboru při únorovém převratu 1948.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of the National Security Corps (SNB) in the years 1945 to 1948 from the legal perspective. It contains a chapter devoted to the post-war restoration of Czechoslovakia and the establishment of the SNB. The structure of the SNB and its development are also elaborated. A separate chapter is also devoted to the role of the SNB in the relocation and settlement of the border inhabitants, the National Security Act of 1947 and the illegal role of the SNB in the February 1948 coup.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Straka.pdfPlný text práce923,3 kBAdobe PDFView/Open
DP - Straka Jan.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
OP - Straka Jan.pdfPosudek oponenta práce849,07 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Straka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce295,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.