Title: Optimalizace řešení nosné konstrukce bytového objektu s využitím vibroizolačního systému
Authors: Straka, Zdeněk
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43521
Keywords: vibroizolační systém;bytový dům;nosná konstrukce;betonové konstrukce;zděné konstrukce;výztuž;statický výpočet;vibrace;ochrana proti hluku;ochrana proti vibracím
Keywords in different language: vibration isolation system;apartment building;supporting structure;concrete structures;brick structures;reinforcement;static calculation;vibration;noise protection;vibration protection
Abstract: Diplomová práce obsahuje základní a rozšířené předpoklady pro návrh a provádění nosných konstrukcí betonových a zděných ve stavebních objektech bytových se zabudovaným vibroizolačním systémem.
Abstract in different language: The thesis contains basic and extended prerequisites for the design and implementation of supporting structures of concrete and brick in residential buildings with built-in vibration isolation system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Straka DP 2020.pdfPlný text práce8,85 MBAdobe PDFView/Open
Straka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,94 kBAdobe PDFView/Open
Straka_oponent.pdfPosudek oponenta práce823,04 kBAdobe PDFView/Open
Straka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce230,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.