Title: Porovnání konstrukčních systémů halových staveb
Authors: Matějček, Daniel
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Kubát Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43523
Keywords: halové konstrukce;železobeton;ocel;dřevo;ekonomika stavby;návrh konstrukce
Keywords in different language: hall constructions;reinforced concrete;steel;wood;construction economics
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných konstrukčních systémů pro halové konstrukce. Konstrukční systémy jsou navrženy sedlového charakteru a snaží se reprezentovat současné trendy. Nosný konstrukční systém je navržen ze železobetonu, oceli a dřeva. Vybrané varianty jsou navrženy a porovnávány mezi sebou, a to z ekonomického hlediska. Pro jednotlivé konstrukční systémy je zpracován statický návrh konstrukčních variant a rozpočet. Výsledky jednotlivých variant budou porovnány a výsledkem diplomové práce bude vyhodnocení jednotlivých systémů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the analysis of selected structural systems for hall structures. Construction systems are designed with a saddle character and try to represent current trends. The load-bearing construction system is designed from reinforced concrete, steel and wood. Selected variants are designed and compared with each other, from an economic point of view. A static design of constant variants and a budget is prepared for individual construction systems. The results of individual variants will be compared and the result of the diploma thesis will be the evaluation of individual systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Daniel Matejcek.pdfPlný text práce26,41 MBAdobe PDFView/Open
Matejcek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,46 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek_oponent.pdfPosudek oponenta práce663,22 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.