Title: Řešení vegetačních střech na nových a stávajících objektech
Authors: Pavlečka, Vlastimil
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43526
Keywords: vegetační střecha;zelená střecha;vegetace;substrát;zatížení;střešní konstrukce
Keywords in different language: vegetation roof;green roof;vegetation;substrate;load;roof structure
Abstract: Téma mé diplomové práce se zabývá vegetačními střechami na nových a stávajících objektech. Nejprve jsem vysvětlil základní pojem, význam a důležitost vegetačních střech. Zabýval jsem se jejich hlavními vlastnostmi, přednostmi a důvody proč je jejich výstavba a použití ve stavitelství v budoucnu důležité. Popsal jsem jednotlivé vrstvy střechy a uvedl podstatné matriály, které se v dnešní době nejčastěji používají při výstavbě zelených střech. V druhé části se zabývám vegetačními střechami na dvou různých objektech z konstrukčního hlediska, využívání a použitého užitného zatížení. První objekt je novostavba, která se bude nacházet v Praze v Perucké ulici a druhý objekt je stávající, který se nachází v Krejčíkově ulici v Plzni. Oba objekty jsou posuzovány hlavně z hlediska statického, protože to je hlavní a obvyklý problém při budování objektů se zelenými střechami.
Abstract in different language: The topic of my diploma thesis focuses on vegetative roofs of new and existing buildings. In first step, I explained the basic concept, importance and significance of vegetation roofs. I I focused on their main features, advantages and reasons why it is important to use them in construction for the future. I described the individual layers of vegetation roofs and listed the main materials that are most often used in the construction of green roofs today. In the second part I deal with the solution of vegetation roofs on two different buildings in terms of statics, use and imposed load. The first is a new building, which is planned in Prague in Perucká Street and the second is an existing building, which is located in Krejčíkova Street in Pilsen. Both buildings are assessed especially in terms of statics, because it is the main and usual problem for the designing and implementation of green roofs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Vlastimil Pavlecka.pdfPlný text práce7,09 MBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,25 kBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce608,93 kBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce232,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.