Title: Domnělý zločin genocidia spáchaný proti skupině Rohingya ve státě Rakhine, Myanmar
Other Titles: The alleged crime of genocide committed against the Rohingya group in the state of Rakhine, Myanmar
Authors: Bouchema, Hana
Referee: Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43533
Keywords: genocidium;myanmar;rohingové;chráněná skupina;tatmadaw;čistkové operace
Keywords in different language: genocide;myanmar;rohingya;protected group;tatmadaw;clearence operations
Abstract: Rigorózní práce se zabývá otázkou, zdali protiprávní jednání spáchané proti jedné z nejohroženějších skupin světa, skupině Rohingya, žijící ve státě Rakhine v Myanmaru, především v období let 2016 a 2017 naplňují skutkovou podstatu zločinu genocidia či nikoli. Práce je rozdělena na část teoretickou, jež analyzuje interpretaci zločinu genocidia z pohledu právní nauky a z pohledu judikatury mezinárodních soudů, a na část aplikační, jež analyzovanou interpretaci zločinu genocidia aplikuje na zločiny spáchané v Myanmaru proti výše uvedené mezinárodním právem chráněné skupině Rohingya.
Abstract in different language: The rigorous thesis deals with the question of whether the violations committed against one of the most endangered groups in the world, the Rohingya group, living in the state of Rakhine in Myanmar, especially in 2016 and 2017, fulfill the factual nature of the crime of genocide. The work is divided into a theoretical part, which analyzes the interpretation of the crime of genocide from the point of view of legal science and from the point of view of international courts, and into a application part, which applies the analyzed interpretation of the crime of genocide to crimes committed in Myanmar against the above mentioned international law protected group Rohingya.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace Hana Bouchema 2020.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Mach oponent.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce309,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.