Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrčál Petr, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDvořák, Ondřej
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-1-11
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:23Z-
dc.date.available2019-4-30
dc.date.available2021-05-31T13:43:23Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80879
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43550
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je prozkoumat, zdali se ve vybraných mediích objevuje propagandistický obsah. K tomu byla využita kvalitativní obsahová analýza. Tuto metodu lze považovat za nejvhodnější, jelikož dokáže nejlépe stanovit ty části obsahu, jež jsou ve vzájemném vztahu. Obsah článků byl analyzován na základě kritérií a prvků propagandy, které jsou stanoveny odbornou literaturou. V závěru práce bylo pomocí zkoumání potvrzeno, že ve všechna zadaná média obsahují propagandu, čímž může docházet k ohrožení demokracie a manipulování lidí.cs
dc.format34 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpropagandacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmanipulacecs
dc.titlePolitická propaganda v českém kontextu: Analýza Parlamentních listů, Sputnik News, Aeronet.cs
dc.title.alternativePolitical propaganda in the Czech context: Analysis of Parlamentní listy, Sputnik News, Aeronet.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to examine whether propaganda content appears in selected media. For this purpose was used qualitative content analysis. This method can be considered the most appropriate, as it can best determine those parts of the content that are interrelated. The content of the articles was analyzed on the basis of criteria and elements of propaganda, which are determined by academic literature. The conclusion of the thesis is that all the media contain propaganda, which can endanger democracy and lead to manipulation of people.en
dc.subject.translatedpropagandaen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmanipulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dvorak.pdfPlný text práce261,61 kBAdobe PDFView/Open
BP_Dvorak_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_POL_OPO_Dvorak.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce226,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.