Title: Positioning České republiky na australském trhu
Other Titles: Positioning of the Czech republic within the Australian market
Authors: Clark, Daniela-Nadia
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43560
Keywords: cestovní ruch;destinace;positioning;czechtourism
Keywords in different language: tourism;destination;positioning;czechtourism
Abstract: Australané jsou specifickým národem. Kromě domácího cestovního ruchu Australané často uskutečňují cesty do Indonésie, v Evropě do Velké Británie. Při návštěvě Velké Británie rádi objevují a poznávají i ostatní země Evropy. Proč tedy nezavítat do České republiky? Cílem této bakalářské práce bylo vytyčit návrhy, které povedou k vylepšení pozice na trhu a efektivnějšímu oslovení této cílové skupiny. K dosažení hlavního cíle přispěly dílčí cíle, které se týkaly teoretické rešerše na dané téma, vybrání správné metodiky, provedení empirického šeření a následného určení pozice České republiky pomocí poziční analýzy a z ní vytvořených pozičních map.
Abstract in different language: Australians are a specific nation. In addition to domestic tourism, australians often enjoy trips to Indonesia or Great Britain when visiting Europe. Then why not visitng the Czech Republic? The main aim of this thesis is to propose measures, which could conduct in a better position on the market and more effective addressing of this target segment. Several partial objectives contributed in successfull achieving of the main aim, e.g. theoretical literary research related to the topic, choosing a correct methodology, performance of an empirical examination resulting in assessment of the position of the Czech Republic via positioning analysis from which positioning map was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ClarkDaniela.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Clark_Daniela_Nadia_V.pdfPosudek vedoucího práce230,07 kBAdobe PDFView/Open
Clark_Daniela-Nadia_o.pdfPosudek oponenta práce118,68 kBAdobe PDFView/Open
Clark_Daniela_p.pdfPrůběh obhajoby práce43,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.