Title: Transferové ceny v účetnictví a daních
Other Titles: Transfer pricing in accounting and taxes
Authors: Škrdlantová, Petra
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Černá Ivana, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43563
Keywords: transferové ceny;spojené osoby;princip tržního odstupu
Keywords in different language: transfer pricing;arm´s length priciple;related entities
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku transferových cen včetně deskripce národních i mezinárodních legislativních požadavků. Praktická část práce se zabývá touto problematikou z hlediska vztahu právnické osoby a spojené fyzické osoby, zkoumá situace v rámci České republiky, nikoli z mezinárodního hlediska. Cílem práce je vytvořit funkční model dokumentace k transferovým cenám pro malé firmy a kvantifikovat dopady chybného nastavení transferových cen mezi právnickou osobou a spojenou fyzickou osobou.
Abstract in different language: This diploma theses is focused on the issue of transfer pricing, including a description of national and international legislative requirements. The practical part of the thesis deals with this issue in terms of the relationship between a legal entity and a related natural person, the thesis examines the situation in the Czech republic, not from the international perspective. The aim of the thesis is to create a functional model of transfer pricing documentation for small companies and to quantify the efects of incorrect transfer prices setting between legal entity and the related natural person.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Skrdlantova K20N0047K.pdfPlný text práce545,64 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova_VP.pdfPosudek vedoucího práce231,84 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova_OP.pdfPosudek oponenta práce127,43 kBAdobe PDFView/Open
DP_Skrdlantova.pdfPrůběh obhajoby práce96,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.