Title: Properties of PLA fibers and use of 3D printers in technical education
Other Titles: Vlastnosti PLA vláken a využití 3D tiskáren v technickém vzdělávání
Authors: Bártová, Markéta
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 25.5. 2021 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 22.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/43575
ISBN: 978-80-261-0858-0
Keywords: PLA;3D tisk;3D tiskárna;technologie 3D tisku;materiály pro 3D tisk;technická výchova;3D tisk ve školách
Keywords in different language: PLA;3D printing;3D printer;3D printing technology;materials for 3D printing;technical education;3D printing in schools
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the properties of PLA fibers and the use of 3D printers in technical education. The first two chapters are devoted to polylactic acid, especially its properties. Examples of the use of this polymer are also given in the work. The work also deals with the process of 3D printing, its history, technologies that use 3D printing, as well as the materials that are used for 3D printing. Last but not least, the main components of a 3D printer are described. One of the chapters is devoted to the experiment with printing strings, which are among the most used in the field of 3D printing. The last two chapters are devoted to teaching 3D printing and the integration of 3D printers in primary schools. At the end of the last chapter, model lessons of 3D printing are presented.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2021
Olympiáda techniky Plzeň 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz atd.pdfPlný text757,36 kBAdobe PDFView/Open
ot2021-abstracts-23.pdfPlný text289,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.