Název: Problematika systému čerpání finanční podpory z evropských strukturálních fondů
Další názvy: The issue of financial support from the European Structural Funds
Autoři: Parlásková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4393
Klíčová slova: čerpání dotací z Evropské unie;operační program OP VK;systém administrace monitorovacích zpráv
Klíčová slova v dalším jazyce: take of grant from European union;operational programme OP VK;system of administration of monitoring summaries
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo popsání schéma systému čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie po teoretické i praktické stránce a představení Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci ukázky konkrétní realizace projektové práce byl pro praktickou část vybrán projekt s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this bachelor thesis was to describe the whole issue of the financial support from the Structural Funds of the European Union and to introduce Operational Programme Education for Competitiveness. To show the particular project realization the project Further Education for Teachers in the region of Pilsen is described and analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZUZANA PARLASKOVA 2012.pdfPlný text práce993,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parlaskova v.pdfPosudek vedoucího práce317,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parlaskova o.pdfPosudek oponenta práce305,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parlaskova ob.pdfPrůběh obhajoby práce136,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.