Title: Problematika systému čerpání finanční podpory z evropských strukturálních fondů
Other Titles: The issue of financial support from the European Structural Funds
Authors: Parlásková, Zuzana
Advisor: Vacek, Jiří
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4393
Keywords: čerpání dotací z Evropské unie;operační program OP VK;systém administrace monitorovacích zpráv
Keywords in different language: take of grant from European union;operational programme OP VK;system of administration of monitoring summaries
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo popsání schéma systému čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie po teoretické i praktické stránce a představení Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci ukázky konkrétní realizace projektové práce byl pro praktickou část vybrán projekt s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The main objective of this bachelor thesis was to describe the whole issue of the financial support from the Structural Funds of the European Union and to introduce Operational Programme Education for Competitiveness. To show the particular project realization the project Further Education for Teachers in the region of Pilsen is described and analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZUZANA PARLASKOVA 2012.pdfPlný text práce993,8 kBAdobe PDFView/Open
Parlaskova v.pdfPosudek vedoucího práce317,12 kBAdobe PDFView/Open
Parlaskova o.pdfPosudek oponenta práce305,13 kBAdobe PDFView/Open
Parlaskova ob.pdfPrůběh obhajoby práce136,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.