Název: Význam personálního plánování v organizaci
Další názvy: The Importance of the Personnel Planning at an Organization
Autoři: Růžička, František
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4397
Klíčová slova: Personální plánování;personální plány;nábor;vzdělávání;hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: Personnel planning;personal plans;labor recruitment;education;employee appraisal
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Význam personálního plánování v organizaci? je průzkum uplatnění personálních činností, které souvisejí s personálním plánováním v konkrétním podniku. Teoretická část pojednává o jednotlivých složkách personálního plánování, např. personální plány, získávání nových zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců a další. Praktická část je zaměřena na analýzu slabých stránek podniku v oblasti personálního plánování a konkrétní návrhy na jejich překonání. V závěru jsou stručně shrnuty návrhy a doporučení pro řešení nalezených nedostatků.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of bachelor work ?The importance of personnel planning at an organization? is the research of using personnel activities, which are connected with personnel planning at concrete company. The theoretical part treats of individual parts of personnel planning, e. g. personal plans, labor recruitment, employee appraisal and other. The practical part is oriented to analysis of weak spots in the sphere of personnel planning and concrete proposals to overcome the weak spots. In the final part, there are shortly summarized recommendations and proposals to solve problems found in the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam personalniho planovani v organizaci.pdfPlný text práce296,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ruzicka v.pdfPosudek vedoucího práce300,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ruzicka o.pdfPosudek oponenta práce330,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ruzicka ob.pdfPrůběh obhajoby práce211,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4397

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.