Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorEgerová, Danacs
dc.contributor.authorBeneš, Petrcs
dc.contributor.refereePavlák, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-12cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:18Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:18Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4425
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je ?Motivace pracovníků v organizaci?. Cílem práce je popsat a analyzovat současný systém motivace pracovníků v softwarové společnosti Epicor Software Slovakia s.r.o. a na základě zjištěných skutečností navrhnout možná opatření ke zlepšení motivačního systému společnosti. Teoretická část se zabývá základními teoretickými východisky motivace. Dále je pozornost věnována podstatě pracovní motivace, nejvýznamnějším teoriím motivace a různým formám stimulace pracovníků. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je charakterizován vybraný podnik a soustřeďuje se na analýzu motivačního programu firmy. Pomocí dotazníkového šetření je proveden průzkum pracovní motivace. V závěru je obsažen návrh možného zlepšení stávajícího motivačního programu ve firmě a jsou zohledněny finanční možnosti na jeho zavedení.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.titleMotivování zaměstnanců v organizacics
dc.title.alternativeThe motivation of employees at an organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is ?The Motivation of Employees at an organization?. The aim of the thesis is to describe and analyze the current system of employee motivation in Epicor Software Slovakia s. r. o. and to propose the possible further steps to improve the company motivational system, basing on acquired facts. The theoretical part deals with basic theoretical prerequisites of motivation. Further on it focuses on the very essence of work motivation, the most prominent theories of motivation and different forms of employee stimulation. The theoretical part is followed by the practical, where the selected company is characterized. This part focuses on the motivational program analysis. The work motivation survey is done by means of questionnaire analysis. The conclusion of the thesis includes the proposal of possible improvement of current company motivational program, taking into consideration the financial aspect connected with its implementation.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedstimulationen
dc.subject.translatedemployeesen
dc.subject.translatedcompanyen
dc.subject.translatedemployee satisfactionen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Motivace pracovniku v organizaci, Benes, 2012 .pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes v.pdfPosudek vedoucího práce291,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes o.pdfPosudek oponenta práce289,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes ob.pdfPrůběh obhajoby práce144,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.