Title: Problematika syndromu vyhoření a míry životní spokojenosti u pedagogů v mateřské škole
Other Titles: Burnout Syndrome Problematic and Life Satisfaction Degree among Nursery School Teachers
Authors: Kotlanová, Hana
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44305
Keywords: burnout syndrom;flow;mateřská škola;pedagog;prevence syndromu vyhoření;stres;syndrom vyhoření;životní spokojenost
Keywords in different language: burnout syndrome;flow;nursery school;teacher;burnout syndrome prevention;stress;well-being;life satisfaction
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice syndromu vyhoření a míře životní spokojenosti u pedagogů v mateřských školách. Hlavním cílem je zmapování a porovnání každého tématu zvlášť ve dvou věkových kategoriích: do 45 let a od 46 let a výše. Dílčím cílem je prozkoumání vztahu mezi syndromem vyhoření a životní spokojeností bez ohledu na věk. Teoretická část se zabývá historií a definicí syndromu vyhoření, rizikovými faktory, vývojem a typickými symptomy. Dále se věnuje diferenciaci vyhoření od jiných negativních stavů a prevenci, tj. jak se před syndromem vyhoření chránit. Druhá část se zabývá duševní pohodou, zaujetím (flow) a způsoby, jak zvýšit celkovou životní spokojenost. Praktická část analyzuje a interpretuje data z výzkumu, který proběhl prostřednictvím dvou dotazníků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with burnout syndrome and measure of well-being of nursery school teachers. The main aim is to map and compare each topic individually in two different age groups: up to 45 years and 46 years and over. The thesis also aims to explore the relationship between burnout syndrome and well-being regardless of age. Theoretical part is about history and definition of burnout syndrome, risk factors, development and typical symptoms. It also looks into prevention, i.e. how to protect ourselves from burnout syndrome, and also into differentiation of burnout from other negative conditions. Second part looks into well-being, flow and possibilities how to raise one's happiness. Practical part analyzes and interprets research data, which were obtained from two questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2) Hana Kotlanova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Kotlanova-Hana_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce761,05 kBAdobe PDFView/Open
Kotlanova-Hana_oponent.pdfPosudek oponenta práce661,84 kBAdobe PDFView/Open
Kotlanova-Hana_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce212,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.