Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimek, Bohuslav
dc.contributor.authorHejdová, Andrea
dc.contributor.refereeFlajtingr, Jiří
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:34Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:34Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4430
dc.description.abstractPráce je zaměřena na teoretické a praktické přístupy při hodnocení a realizaci nového inovačního projektu. Upozorňuje na nutnost inovací v oblasti nových výrobků, technologií, efektivní produkce, uspokojování potřeb zákazníků a pružného zavádění výrobků na trh, z důvodu zajištění konkurenčních výhod, ekonomických přínosů a úspěchu na trhu. Inovace je popisována jako postupný proces, od vize, inspirace, invence, až po realizaci nového výrobku, nové technologie. Hodnocena je efektivita již realizované inovace výpočtem čisté současné hodnoty a indexu ziskovosti, popsána je právní ochrana průmyslových inovací a provedena analýza rizik včetně vyhodnocení rizikových faktorů.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectinvencecs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectprojektcs
dc.titleUplatnění inovací při rozvoji podnikánícs
dc.title.alternativeApplication of innovations in the development of enterpriseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on theoretical and practical approaches in the evaluation and realization of new innovational project. It calls attention to the necessity of innovation in the development of new products, technologies, effective production and fulfilling the needs of customers. These elements are necessary to be successful on the market, to stay ahead of competition and to keep economic asset. Innovation is described as step-by-step process beginning with inspiration, vision and invention, which ends with the realization of new product or new technology. This thesis includes evaluation of effectiveness of innovations already implemented by calculating the net present value and profitability index, the legal protection of industrial innovations and analysis of risks including risk factors.en
dc.subject.translatedmanagementen
dc.subject.translatedinventionen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedinnovationsen
dc.subject.translatedprojecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uplatneni inovaci pri rozvoji podnikani.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Hejdova v.pdfPosudek vedoucího práce304,83 kBAdobe PDFView/Open
Hejdova o.pdfPosudek oponenta práce256,73 kBAdobe PDFView/Open
Hejdova ob.pdfPrůběh obhajoby práce201,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.