Title: Pavouci NPR Bublák
Other Titles: Spiders of the National Nature Reserves Bublák
Authors: Koubová, Barbora
Advisor: Hradská Ivana, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44347
Keywords: faunistika;pavouci;mapování;tmeticus affinis
Keywords in different language: faunistics;spiders;mapping;tmeticus affinis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Tato lokalita je významná díky vývěrům oxidu uhličitého zvané mofety. NPP Bublák se nachází v okrese Cheb v blízkosti obcí Milhostov, Vackovec a Hartoušov. Celkem bylo zjištěno 110 druhů pavouků z 19 čeledí v období od 20.4. do 15.10. 2020. Nejcennějšími nálezy jsou druhy zahrnuté v červeném seznamu ohrožených druhů pavouků: kriticky ohrožený Tmeticus affinis, silně ohrožený: Bathyphantes setiger, téměř ohrožený Pardosa paludicola, Pirata uliginosus, Leptorchestes berolinensis, Panamomops sulcifrons,a ohrožený: Agyneta cauta, Ceratinella major, Clubiona subsultans, Cheiracanthium campestre, Philodromus emarginatus, Trochosa spinipalpis a Walckenaeria kochi.
Abstract in different language: Results of faunistic survey on spiders (Araneae) from the surroundings of the national natural monument Bublák a niva Plesné (NPP Bublák) are presented in my Master thesis. NPP Bublák was declared as the national natural monument in 2017. This locality is famous because of gas springs called mofettes. NPP Bublák is situated in Cheb district near the villages Milhostov, Vackovec and Hartoušov. Altogether 110 spider species (593 individuals) from 19 families were detected during the research which was carried out from 20.4. to 15.10. 2020. The most important records are those concerning the species listed in the red list of threatened spiders, namely: critically endangered: Tmeticus affinis, strongly endangered species: Bathyphantes setiger. There were also four almost threatened species: Pardosa paludicola, Pirata uliginosus, Leptorchestes berolinensis, Panamomops sulcifrons, and seven endangered species: Agyneta cauta, Ceratinella major, Clubiona subsultans, Cheiracanthium campestre, Philodromus emarginatus, Trochosa spinipalpis and Walckenaeria kochi.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Koubova.pdfPlný text práce9,81 MBAdobe PDFView/Open
Koubova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce443,81 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce915,15 kBAdobe PDFView/Open
Koubova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce136,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.