Název: Assessment Centrum v praxi
Další názvy: Assessment Center in practice
Autoři: Minařík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4435
Klíčová slova: assessment centrum;kompetence;obchodní zástupce
Klíčová slova v dalším jazyce: assessment centre;competence;sales representative
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na využití assessment centra jako metody pro výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozici obchodního zástupce. Tato práce teoreticky popisuje průběh assessment centra. Přesně popisuje rozdíl mezi tím, co je assessment centrum a jaké znaky musí splňovat. Dává návod, jak postupovat při plánování a realizaci assessment centra, na co dbát a čeho se naopak vyvarovat. Na základě analýzy současného assessment centra v konkrétním podniku hodnotí, poukazuje na zavedené chyby a přináší konkrétní návrhy na odstranění nalezených chyb a zvýšení jeho efektivnosti. V neposlední řadě tato práce ukazuje, jak velký finanční dopad pro společnost může mít výběr nevhodného kandidáta a naopak jak velkým přínosem je správný výběr vhodného kandidáta.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the use of assessment centres as a method for selecting of suitable candidates for a particular position of a sales representative. This thesis describes theoretical course of an assessment centre. It clearly explains the difference between what the assessment centre really is and what features it has to meet. It provides instructions how to proceed in planning and implementation of assessment centres and it clarify what is important to put emphasis on and what to avoid. Based on the analysis of the current assessment centre in a particular company it points out phase errors and provides specific proposals for the elimination of found errors and for increasing its effectiveness. Finally, this work shows how large financial impact for the company a selection of an unsuitable candidate may have, and, on the contrary, what a significant contribution the right choice of a suitable candidate is.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Mlnarik.pdfPlný text práce472,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlnarik v.pdfPosudek vedoucího práce294,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlnarik o.pdfPosudek oponenta práce285,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mlnarik ob.pdfPrůběh obhajoby práce212,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.