Title: Přírodní materiál a jeho využití v pracovních činnostech na 1. stupni základní školy.
Other Titles: Natural material and its use in working activities at primary school.
Authors: Vaňková, Petra
Advisor: Honzíková Jarmila, Prof. PaedDr. Ph.D.
Referee: Aichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44366
Keywords: pracovní činnosti;první stupeň základní školy;přírodní materiál;příprava na hodinu;tvořivost;dovednost;fantazie;pracovní námět;pomůcky
Keywords in different language: manual training lessons;primary school;natural material;lesson plan;creativity;skill;imagination;work theme;teaching aids
Abstract: Diplomová práce se zabývá náměty pro práci s přírodním materiálem, které byly realizovány v běžné výuce na prvním stupni základní školy a jsou obohaceny o vlastní fotodokumentaci. V práci je přehledně rozdělen přírodní materiál z keřů, ze stromů, z rostlin, ze zbytků živočichů. Důležitou součástí práce je podrobná příprava na vyučovací hodinu pracovních činností určená pro druhý ročník základní školy.
Abstract in different language: This thesis focuses on ideas on working with natural materials which were implemented in regular lessons in primary school and are documented by author's own photography. The thesis clearly distinguishes between material from bushes, trees, plants and animal remains. An important part of the thesis is a detailed lesson plan for a Manual training lesson to be used in second year of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vankova _ diplomova prace.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce35,43 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce37,99 kBAdobe PDFView/Open
Vankova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce334,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.