Title: Vzdělávací procesy v organizaci
Other Titles: Education process in the organization
Authors: Sadílková, Jitka
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4437
Keywords: vzdělávání;podnikové vzdělávání;rozvoj;dovednosti;schopnosti;znalosti;kvalifikace;zaměstnanci
Keywords in different language: training;corporate training;development;skills;konwledge;competence;employees
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Vzdělávací procesy v organizaci" je analytovat systém vzdělávání pracovníků ve společnosti Lajka, s.r.o. a navrhnout možná zlepšení. V současné době hraje vzdělávání velmi důležitou roli pro úspěch podnikání. Znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců jsou konkureční výhodou pro firmu. Budoucnost podniku závisí na zaměstnancích, kteří budou umět aplikovat své poznatky v praxi. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor systému podnikového vzdělávání, ve druhé části je analyzován vzdělávací systém v konkrétním podniku.
Abstract in different language: The aim of the bachelor´s dissertation "Education Process in the Organization" is to assay corporate education process in a company Lajka,Itd. and suggest possible improvements. Today is education very important for achivement of eterprise goals. Knowledge, skills and abilities of employees are a competitive advantage of a company. Future of a firm highly depends on employees, who vill be able to apply their konowlege in practice. The first part of the work is focused on theoretic analysis of company education system, in the second part is analysed education system in concrete company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce690,59 kBAdobe PDFView/Open
Sadilkova v.pdfPosudek vedoucího práce618,05 kBAdobe PDFView/Open
Sadilkova o.pdfPosudek oponenta práce309,84 kBAdobe PDFView/Open
Sadilkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce133,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.