Název: Vzdělávací procesy v organizaci
Další názvy: EDUCATION PROCESS IN THE ORGANIZATION
Autoři: Sadílková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4437
Klíčová slova: vzdělávání;podnikové vzdělávání;rozvoj;dovednosti;schopnosti;znalosti;kvalifikace;zaměstnanci
Klíčová slova v dalším jazyce: training;corporate training;development;skills;konwledge;competence;employees
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "Vzdělávací procesy v organizaci" je analytovat systém vzdělávání pracovníků ve společnosti Lajka, s.r.o. a navrhnout možná zlepšení. V současné době hraje vzdělávání velmi důležitou roli pro úspěch podnikání. Znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců jsou konkureční výhodou pro firmu. Budoucnost podniku závisí na zaměstnancích, kteří budou umět aplikovat své poznatky v praxi. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor systému podnikového vzdělávání, ve druhé části je analyzován vzdělávací systém v konkrétním podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor´s dissertation "Education Process in the Organization" is to assay corporate education process in a company Lajka,Itd. and suggest possible improvements. Today is education very important for achivement of eterprise goals. Knowledge, skills and abilities of employees are a competitive advantage of a company. Future of a firm highly depends on employees, who vill be able to apply their konowlege in practice. The first part of the work is focused on theoretic analysis of company education system, in the second part is analysed education system in concrete company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce690,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadilkova v.pdfPosudek vedoucího práce618,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadilkova o.pdfPosudek oponenta práce309,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sadilkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce133,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.