Title: Asistenční systém řidiče motocyklu pro detekci překážek a vizualizací v zorném poli jezdce
Other Titles: Motorcycle rider assistance system for obstacle detection with visualization in the rider's visual area
Authors: Mašek, Václav
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Spal Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44406
Keywords: motocykl;řidič;asistent;prevence;doprava;senzorická jednotka;zobrazovací jednotka;sw;hw;hud;mkp;cad;matlab;aras
Keywords in different language: motorcycle;rider;assistant;prevention;traffic;sensoric unit;displaying unit;hud;fea;cad;matlab;aras
Abstract: Diplomová práce popisuje návrh asistenčního systému řidiče motocyklu. Popsán je detailní návrh senzorické jednotky, umístěné na motocyklu a zobrazovací jednotky s HUDem, umístěné na přilbě. Práce obsahuje výpočet namáhaných částí a ergonomickou analýzu zorného pole řidiče. Součástí práce je dále výběr vhodných senzorů a ostatních elektronických součástí a rámcový návrh obslužného softwaru.
Abstract in different language: This diploma thesis describes a design study of motorcycle riders assistant system. The thesis contains detailed design of sensoric unit placed on the motorcycle, and visualisation (HUD equipped) unit placed on the riders helmet. Thesis contains stress analysis of stressed parts and ergonomic analysis of riders field of view. This thesis also contains a selection of suitable sensor units and other electronic components, it also shows general design of the control software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclav_Masek_2021.pdfPlný text práce13,56 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP_Masek_stag.pdfPosudek vedoucího práce169,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent_Poznamky1.docxPosudek oponenta práce13,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
masek.pdfPrůběh obhajoby práce273,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.