Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness
Authors: Valtová, Monika
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4446
Keywords: zákazník;komunikace;vztah;CRM
Keywords in different language: customer;communication;relationship;CRM
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na systém řízení vztahů se zákazníkem v konkrétní společnosti. Dále je představena společnost AUTOBOND GROUP a.s., její produkty a služby. Je zde vysvětlen pojem CRM, jeho vývoj a předchůdci. Následně je popsán stávající stav v rámci CRM. Další část je věnována zákazníkům s důrazem na KCRM. V praktických částech pak podrobněji popisuje jednotlivé základní položky CRM, tedy technologie, procesy a práce s daty. V závěru je doporučen další vývoj komunikace mezi společností a zákazníkem.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on customer relationship management in a particular company. AUTOBOND GROUP a. s., its products and services are then introduced. The concept of CRM, its development and predecessors are also explained in this work. Next, the existing situation of the above company in terms of CRM is described. The following part concentrates on customers with emphasis on KCRM. The practical part describes in detail individual basic items of CRM, namely technologies, processes and work with data. At the end of the bachelor thesis, a proposal for further development of communication between the company and its customers is recommended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Valtova Monika 2012.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
BP_valtova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_valtova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
BP_valtova.PDFPrůběh obhajoby práce182,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.