Název: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Další názvy: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness
Autoři: Valtová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4446
Klíčová slova: zákazník;komunikace;vztah;CRM
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;communication;relationship;CRM
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na systém řízení vztahů se zákazníkem v konkrétní společnosti. Dále je představena společnost AUTOBOND GROUP a.s., její produkty a služby. Je zde vysvětlen pojem CRM, jeho vývoj a předchůdci. Následně je popsán stávající stav v rámci CRM. Další část je věnována zákazníkům s důrazem na KCRM. V praktických částech pak podrobněji popisuje jednotlivé základní položky CRM, tedy technologie, procesy a práce s daty. V závěru je doporučen další vývoj komunikace mezi společností a zákazníkem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on customer relationship management in a particular company. AUTOBOND GROUP a. s., its products and services are then introduced. The concept of CRM, its development and predecessors are also explained in this work. Next, the existing situation of the above company in terms of CRM is described. The following part concentrates on customers with emphasis on KCRM. The practical part describes in detail individual basic items of CRM, namely technologies, processes and work with data. At the end of the bachelor thesis, a proposal for further development of communication between the company and its customers is recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Valtova Monika 2012.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valtova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valtova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_valtova.PDFPrůběh obhajoby práce182,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.