Title: Próza 70. a 80. let
Other Titles: Prose of 70's and 80's
Authors: Jírovcová, Lucie
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4458
Keywords: česká próza;70. a 80. léta;oficiální literatura;exilová literatura;samizdat;Vladimír Páral;Jiří Švejda;Ludvík Vaculík;Ivan Klíma;Jan Novák;Jan Pelc
Keywords in different language: czech prose;70s and 80s;official literature;exile literature;samizdat;Vladimír Páral;Jiří Švejda;Ludvík Vaculík;Ivan Klíma;Jan Novák;Jan Pelc
Abstract: Bakalářská práce se zabývá literaturou 70. a 80. let 20. století, jejím rozdělením na tři komunikační okruhy a následným rozborem vybraných děl zvolených autorů.
Abstract in different language: Bachelor thesis? topic is literature of 70?s and 80?s. The thesis shows, how literature was divided into three communication spheres and it also analyses selected pieces of chosen authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Lucie_Jirovcova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
jirovcova.pdfPosudek vedoucího práce229,04 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).jirovcova.pdfPosudek oponenta práce338,98 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).jirovcova.pdfPrůběh obhajoby práce161,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.