Název: Próza 70. a 80. let
Další názvy: Prose of 70's and 80's
Autoři: Jírovcová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4458
Klíčová slova: česká próza;70. a 80. léta;oficiální literatura;exilová literatura;samizdat;Vladimír Páral;Jiří Švejda;Ludvík Vaculík;Ivan Klíma;Jan Novák;Jan Pelc
Klíčová slova v dalším jazyce: czech prose;70s and 80s;official literature;exile literature;samizdat;Vladimír Páral;Jiří Švejda;Ludvík Vaculík;Ivan Klíma;Jan Novák;Jan Pelc
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá literaturou 70. a 80. let 20. století, jejím rozdělením na tři komunikační okruhy a následným rozborem vybraných děl zvolených autorů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis? topic is literature of 70?s and 80?s. The thesis shows, how literature was divided into three communication spheres and it also analyses selected pieces of chosen authors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Lucie_Jirovcova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jirovcova.pdfPosudek vedoucího práce229,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).jirovcova.pdfPosudek oponenta práce338,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).jirovcova.pdfPrůběh obhajoby práce161,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.