Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHrdlička, Milancs
dc.contributor.authorJedličková, Martinacs
dc.contributor.refereeMacháčková, Ditacs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:52Z
dc.date.available2011-05-06cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:52Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-03cs
dc.identifier44990cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4460
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá typy učení se a češtinou jako cizím jazykem se zřetelem ke slovní zásobě. V úvodní teoretické části jsme vysvětlili tři základní metody nabývání znalosti jinojazyčného kódu a klíčové pojmy spojené s procesem učení. Také jsme se zabývali samotnými styly učení. Přiblížili jsme základní pojmy spojené s touto problematikou a objasnili termín kognitivní styly. Velký úsek z této teoretické části je věnován i stylům učení, a to převážně nejrozšířenějšímu stylu, a to stylu vizuálnímu. Druhá část této práce se zabývá praktickým výzkumem, který byl proveden dotazníkovou metodou u vysokoškolských studentů. Z jejich odpovědí jsme vyhodnotili nejčastější učební styl podle dominujícího smyslu a dále jejich strategii, kterou používají při samotném procesu učení. Další část výzkumu byla věnována hodnocení vybraných učebnic českého jazyka pro cizojazyčné mluvčí. Závěrem jsme stanovili lingvodidaktická doporučení, pro usnadnění výuky českého jazyka zahraničním studentům.cs
dc.format39 s. (68 221)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnabývání znalosti jinojazyčného kóducs
dc.subjectkognitivní stylycs
dc.subjectstyly učenícs
dc.subjectvlastní výzkumcs
dc.subjectdotazník stylů učenícs
dc.titleTypy učení se a čeština jako cizí jazyk (se zřetelem ke slovní zásobě)cs
dc.title.alternativeLearning styles and the Czech language as a foreign language with focus on lexisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe theme of this thesis is ?Learning Styles and the Czech Language as a Foreign Language with Focus on Lexis.? In the leading theoretical part we described three basic methods of acquisition of the language code and key concepts like memorizing. Thereafter, we focused on learning styles. We explained the main specific terminology about this aspect of learning and clarified the technical term ?cognitive styles?. A great deal of this theoretical part has focused on the main learning style ? visual learning style. The next part of my thesis contains the results of practical research, which was realized by administering questionnaires to university students and their answers demonstrated their preferences of learning styles. The other part of the research was the evaluation of selected textbooks of the Czech language for foreigners. At the end, we recommended some linguistic and didactical methods for foreign students to help them in their studies.en
dc.subject.translatedmethods of acguisition of language codeen
dc.subject.translatedcognitive stylesen
dc.subject.translatedlearning stylesen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedquestionnaireen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jedlickova M. - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jedlickova.pdfPosudek vedoucího práce357,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).jedlickova.pdfPosudek oponenta práce390,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce176,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.