Title: Cizina a domov v dramatech J. K. Tyla
Other Titles: Around and home in dramas of J. K. Tyl
Authors: Fischerová, Jana
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4461
Keywords: domov;vlast;cizina;drama;divadlo;Josef Kajetán Tyl
Keywords in different language: home;native home;nationalism;drama;theatre;Josef Kajetán Tyl
Abstract: Moje práce "Cizina a domov v dramatech J. K. Tyla" pojednává o Tylově vztahu k cizině a domovu. První část obsahuje okolnosti, které Tyla ovlivnily a také jeho působení v divadle. Jednotlivá díla, v nichž je zřetelně vidět Tylův pohled cizinu a domov jsou rozebírána v druhé části.
Abstract in different language: My thesis "Abroud and home at J. K. Tyl's relationship to abroud and home. The first part includes circumstances, which affected him and includes also his theatre activities. Individual works, there is clearly seen Tyl's view on abroud and home are prepared in the second part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce812,76 kBAdobe PDFView/Open
fischerova.pdfPosudek vedoucího práce214,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).fischerova.pdfPosudek oponenta práce235,79 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).fischerova.pdfPrůběh obhajoby práce155,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.