Title: Šebestián Hněvkovský, Děvín
Other Titles: Šebestián Hněvkovský, Děvín
Authors: Jelínková, Renáta
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4464
Keywords: Šebestián Hněvkovský;Děvín;směšnohrdinský epos;Žebrák;národní obrození;česká poezie;trochejský verš
Keywords in different language: Šebestián Hněvkovský;Děvín;heroicomic epos;Žebrák;national revival;czech poetry;trochaic verse
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o básníkovi Šebestiánu Hněvkovském a o jeho rozsáhlé básni Děvín. Tato báseň nese podtitul "Báseň směšnohrdinská". Práce je zaměřena na porovnávání dvou verzí této básně. Porovnávám tyto dvě verze - verzi původní (Puchmajerovy almanachy) a verzi vydanou knižně (1805). V práci se soustředím na životopis Šebestiána Hněvkovského, směšnohrdinský epos a báseň Děvín. Dále se zaměřuji na trochejský verš užitý v této básni.
Abstract in different language: This bachelor thesis talks about poet Šebestián Hněvkovský and about his extensive poem Děvín. This poem is subtitled ?Báseň směšnohrdinská?. Work is focused on comparing two versions of this poem. I compare these two versions ? the original version (Puchmajer´s anthologies) and version published in book form (1805). In my thesis I focused on biography of Šebestián Hněvkovský, heroicomic epos and poem Děvín. I also focus on trochaic verse used in this poem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jelinkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
jelinkova.pdfPosudek vedoucího práce195,93 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).jelinkova.pdfPosudek oponenta práce162,44 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).jelinkova.pdfPrůběh obhajoby práce155,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.