Title: Portrét umělce - Vratislav Blažek
Other Titles: The portrait of the artist Vratislav Blažek
Authors: Drechslerová, Jana
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4466
Keywords: Vratislav Blažek;satira;Divadlo satiry;Divadlo Větrník;Král nerad hovězí;Kde je Kuťák?;Tři přání;Příliš štědrý večer;Starci na chmelu;Dáma na kolejích;Šeherezáda;Obžalovaná
Keywords in different language: Vratislav Blažek;satire;Theatre of satire;Theatre Větrník;King doesn´t like beef;Where is Kuťák?;Three wishes;Too Christmas eve;The elders of hops;Lady on the tracks;Scheherezade;Accused
Abstract: Téma této bakalářské práce nese název Portrét umělce - Vratislav Blažek. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní kapitola je věnována životu autora, další přibližují, charakterizují a hodnotí hry, které byly napsány pro Divadlo satiry. Dále se věnuji inscenacím Tři přání, Příliš štědrý večer a několika poválečným dílům. Hlavním cílem práce bylo informovat o životě a díle Vratislava Blažka, jehož jméno není příliš známé, a podat bližší informace těm, kteří by se o Blažkovi, satiře nebo Divadle satiry chtěli dovědět něco blíže. Během práce jsem vycházela z publikací od Vladimíra Justa, Marie Valtrové, Pavla Doucka a z dobového denního tisku.
Abstract in different language: The theme of this bachelor work is called Portrait of the Artist - Vratislav Blažek. The work is divided into several parts. The opening chapter is devoted to life of the author, another chapters describe and evaluate the plays that were written for the Theatre of Satire. Next I´m writing about plays Three Wishes, Too Christmas Eve and some post-war works. The main aim of this work is to inform about the life and work of Vratislav Blazek, whose name is not known, and to provide more information to those who would like to know more about Blazek, satire or Theatre of satire. During my work I was based from publications by Vladimír Just, Marie Valtrová, Pavel Doucek and contemporary daily newspapers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Drechslerova - 2012.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
drechslerova.pdfPosudek vedoucího práce371,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).drechslerova.pdfPosudek oponenta práce279,67 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).drechslerova.pdfPrůběh obhajoby práce156,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.