Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMálková, Jitka
dc.contributor.authorFrková, Veronika
dc.contributor.refereeChýlová, Helena
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:35Z
dc.date.available2011-06-03cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-11
dc.identifier45067
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4467
dc.description.abstractTato práce se zabývá mluveným projevem seniorů (osoby starší šedesáti let). Analyzuje běžně mluvený projev příslušníků této generace a snaží se nalézt jeho specifické rysy. Objevuje, jakým způsobem se mluvený projev obměňuje v závislosti na věku a pohlaví a popisuje největší problémy v komunikaci se starší generací. Práce se zaměřuje na opakovací a vysvětlovací sekvence, fonetické, morfologické a lexikální jevy. V závěru práce jsou popsány výsledky výzkumu a zhodnocení hypotéz.cs
dc.format52 s., 29 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmluvený projevcs
dc.subjectstarší generacecs
dc.subjectseniořics
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectfonetickécs
dc.subjectlexikální prostředkycs
dc.subjectmorfologické prostředkycs
dc.titleMluvený projev příslušníků starší generacecs
dc.title.alternativeSpoken speech of the elder generationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis follows up the spoken speech of seniors (Czech native speakers old 60 years and above). It analyses the common language habits of this generation and finds out individual distinctive features. It also explores the changes of the speech, connected with the age and sex and describes the biggest problems while communication with the members of elderly generation. The thesis focus on repetating sequences, explanatory sequences, phonetic, morphological and lexical issues. At the end the thesis describes the results of the research with the evaluation of hypothesis.en
dc.subject.translatedspokenen
dc.subject.translatedspeechen
dc.subject.translatedelder generationen
dc.subject.translatedseniorsen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedphoneticen
dc.subject.translatedlexical issuesen
dc.subject.translatedmorphological issuesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPVeronikaFrkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
frkova.pdfPosudek vedoucího práce363,18 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).frkova.pdfPosudek oponenta práce108,57 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).frkova.pdfPrůběh obhajoby práce165,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.