Název: Neologismy a jejich fungování v současné češtině
Další názvy: Neologisms and their function in contemporary Czech
Autoři: Poláková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4471
Klíčová slova: neologismy;nové lexémy;nová pojmenování;nová slova;vznik;klasifikace;slovníček;současná čeština;excerpce
Klíčová slova v dalším jazyce: neologisms;new lexemes;new names;new words;creation;classification;glossary;contemporary czech;excerpts
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá neologismy a jejich fungováním v současné češtině. V teoretické části je uvedeno vymezení pojmu neologismus, vznik neologismů a klasifikace neologismů do jednotlivých skupin. Praktická část je zaměřena na analýzu jazykového materiálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with neologisms and their functioning in the contemporary Czech. The theoretical part explains the definition of the term neologism, the creation of neologisms and the classification of neologisms into different groups. The practical part is focused on the analysis of linguistic material.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Polakova.pdfPlný text práce872,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polakova.pdfPosudek vedoucího práce64,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).polakova.pdfPosudek oponenta práce272,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).polakova.pdfPrůběh obhajoby práce164,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.