Title: Neologismy a jejich fungování v současné češtině
Other Titles: Neologisms and their function in contemporary Czech
Authors: Poláková, Lucie
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4471
Keywords: neologismy;nové lexémy;nová pojmenování;nová slova;vznik;klasifikace;slovníček;současná čeština;excerpce
Keywords in different language: neologisms;new lexemes;new names;new words;creation;classification;glossary;contemporary czech;excerpts
Abstract: Bakalářská práce se zabývá neologismy a jejich fungováním v současné češtině. V teoretické části je uvedeno vymezení pojmu neologismus, vznik neologismů a klasifikace neologismů do jednotlivých skupin. Praktická část je zaměřena na analýzu jazykového materiálu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with neologisms and their functioning in the contemporary Czech. The theoretical part explains the definition of the term neologism, the creation of neologisms and the classification of neologisms into different groups. The practical part is focused on the analysis of linguistic material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polakova.pdfPlný text práce872,81 kBAdobe PDFView/Open
polakova.pdfPosudek vedoucího práce64,38 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).polakova.pdfPosudek oponenta práce272,98 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).polakova.pdfPrůběh obhajoby práce164,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.