Název: Prostředí v prózách Michala Viewegha
Další názvy: Enviroment in Michal Viewegh's proses
Autoři: Marková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4472
Klíčová slova: Michal Viewegh;;prostředí;próza
Klíčová slova v dalším jazyce: Michal Viewegh;environment;prose
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem funkce prostředí a postav ve vybraných Vieweghových prózách. Cílem práce bylo přiblížit, jakou funkci má prostředí v těchto vybraných prózách, a představit různé charakterově odlišné postavy, které se v románu vyskytují. Z důvodu velkého obsahu prostorů a postav jsem se zaměřila pouze na ty, které hrají nejdůležitější roli v románu. Za velmi přínosné považují to, že jsem získala úplně nový pohled na prózu a na Vieweghova díla. Tato práce může být podnětem pro další zkoumání.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with functions of enviroment and characters in selected Viewegh's proses. As a target was to approximate, which function has an enviroment in these proses, and to present varieties of different characters, which are there mentioned. Because of the large content of spaces and characters I focused only for the most important. I consider as a benefit, that I got a brand new view on a Vieweghs's proses. This thesis could be an initiative for further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Markova.pdfPlný text práce706,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
markova.pdfPosudek vedoucího práce383,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).markova.pdfPosudek oponenta práce220,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).markova.pdfPrůběh obhajoby práce155,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4472

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.