Title: Prostředí v prózách Michala Viewegha
Other Titles: Enviroment in Michal Viewegh's proses
Authors: Marková, Tereza
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4472
Keywords: Michal Viewegh;prostředí;próza
Keywords in different language: Michal Viewegh;environment;prose
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem funkce prostředí a postav ve vybraných Vieweghových prózách. Cílem práce bylo přiblížit, jakou funkci má prostředí v těchto vybraných prózách, a představit různé charakterově odlišné postavy, které se v románu vyskytují. Z důvodu velkého obsahu prostorů a postav jsem se zaměřila pouze na ty, které hrají nejdůležitější roli v románu. Za velmi přínosné považují to, že jsem získala úplně nový pohled na prózu a na Vieweghova díla. Tato práce může být podnětem pro další zkoumání.
Abstract in different language: This thesis deals with functions of enviroment and characters in selected Viewegh's proses. As a target was to approximate, which function has an enviroment in these proses, and to present varieties of different characters, which are there mentioned. Because of the large content of spaces and characters I focused only for the most important. I consider as a benefit, that I got a brand new view on a Vieweghs's proses. This thesis could be an initiative for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markova.pdfPlný text práce706,49 kBAdobe PDFView/Open
markova.pdfPosudek vedoucího práce383,2 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).markova.pdfPosudek oponenta práce220,66 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).markova.pdfPrůběh obhajoby práce155,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.