Title: Nemotivované odchylky od větné stavby v mluvě televizních či rozhlasových komentátorů a zpravodajů
Other Titles: Unmotivated deviations from the sentence structure in speech of television and radio commentators and reporters
Authors: Doležalová, Lenka
Advisor: Málková, Jitka
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4474
Keywords: nemotivované odchylky;mluvený projev;publicistický styl;sportovní komentátorství a zpravodajství
Keywords in different language: unmotivated deviations;speaking speech;journalistic style;style news;sports commentators and reporters
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá nemotivovanými odchylkami od větné stavby v mluvě televizních či rozhlasových komentátorů a zpravodajů sportovního zpravodajství a komentátorství. Cílem této bakalářské práce je teoreticky vymezit podstatu, funkci a důsledky použití nemotivovaných odchylek větné stavby textu, zvláště pak s ohledem na mluvené komunikáty publicistického stylu. Naším úkolem bylo porovnat projev televizních i rozhlasových komentátorů a zpravodajů. Shromáždili jsme vhodný zvukový materiál, který jsme analyzovali podle daných kritérií.V závěru práce jsme pořídili písemný záznam reprezentativních příkladů a vyhodnotili jsme nejčastější typy odchylek podle toho, v jakém typu pořadu se objevily.
Abstract in different language: The purpose of the thesis is to analyse unmotivated deviations from the sentence structure in speech of television and radio commentators and reporters, especially sports commentators and reporters. This thesis is divided in two parts. The first part deals with the teoretical notes, found in the biography. It describes journalistic style and style news, speaking speech of commentators and reporters and defines motivated and unmotivated deviations. The second part analyses and evaluetes representative examples of unmotivated deviations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dolezalova.pdfPlný text práce480,85 kBAdobe PDFView/Open
dolezalova.pdfPosudek vedoucího práce37,73 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).dolezalova.pdfPosudek oponenta práce789,82 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).dolezalova.pdfPrůběh obhajoby práce180,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.