Title: Omezení šumu signálu v genetických přepínačích
Other Titles: Signal-to-noise limitations of genetic toggle switches
Authors: Kuhajda, Lukáš
Advisor: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Referee: Kasl Hynek, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44782
Keywords: biokybernetika;neuronové sítě;umělá inteligence;lstm;syntetická biologie;genetické inženýrství;dna;promotor;genetická regulace;kvasinka pivní;saccharomyces cerevisiae
Keywords in different language: biocybernetics;neural networks;artifical inteligence;lstm;synthetic biology;genetic engineering;dna;promoter;gene regulation;brewer's yeast;saccharomyces cerevisiae
Abstract: Pomocí neuronových sítí s nově navrženou strukturou jsou v diplomové práci nahrazeny nespolehlivé expertní metody pro vkládání regulačních míst do promotorů. Jedná se o první využití umělé inteligence k takové úpravě promotorů. Došlo k vytvoření nově strukturovaných modelů neuronových sítí. Pro vybraný model byl poté na základě výstupů pro testovací data vypracován experiment v laboratoři. Dle návrhu neuronové sítě vzniklo vkládáním regulačních míst do promotorů deset konstruktů. Téměř ve třetině případů bylo dosaženo znatelné regulace. S drobnou úpravou experimentu by však mohlo dojít k validaci další sady konstruktů. Odhadovaný výsledek by pak znamenal úspěšnost regulace u šedesáti procent návrhů.
Abstract in different language: Using neural networks with a newly designed structure, the master thesis replaces unreliable expert methods for inserting regulatory sites into promoters. This is the first use of artificial intelligence to modify promoters in this way. Newly structured models of neural networks were created. Based on the outputs of the test data a laboratory experiment was conducted. According to the neural network design, ten constructs were created by inserting a regulatory site into the promoter. Significant regulation has been achieved in almost a third of cases. However, with a slight modification of the experiment, another set of constructs could be validated. The estimated result would then mean the success of regulation on sixty percent of proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-LK-online.pdfPlný text práce10,18 MBAdobe PDFView/Open
kuhajda-v.pdfPosudek vedoucího práce382,42 kBAdobe PDFView/Open
kuhajda-o.pdfPosudek oponenta práce364,45 kBAdobe PDFView/Open
kuhajda-p.pdfPrůběh obhajoby práce155,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.