Title: Reprezentace stavu hlasových dialogových systémů
Other Titles: State representation for spoken dialog systems
Authors: Polák, Filip
Advisor: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Šmídl Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44783
Keywords: rozpoznání řeči;porozumění řeči;dialogový manažer;generování odpovědi;text do řeči;neuronové sítě;reprezentace stavu
Keywords in different language: speech recognition;spoken language understanding;dialog manager;natural language generation;text-to-speech;neural networks;state representation
Abstract: Hlasové dialogové systémy slouží k zprostředkování komunikace mezi člověkem a počítačem. Tato komunikace může ulehčit život nejenom handicapovaným lidem (slepota, tělesné postižení), ale usnadňuje i aktivity běžného života, jako například zarezervování místa v restauraci, chytrá domácnost nebo zakoupení letenky. Pro správnou funkčnost těchto systémů je klíčové správně reprezentovat jejich stav, což je hlavním cílem této diplomové práce. Reprezentaci stavu lze popsat jako představu systému o tom, co uživatel řekl a co je jeho cílem. V práci jsou uvedeny různé metody a přístupy k reprezentaci stavu. Poté následuje analýza a návrh softwarové knihovny jazyka Python sloužící k~vhodné reprezentaci hlasového dialogového systému, jejíž funkčnost je pak demonstrována na několika hlasových systémech.
Abstract in different language: Spoken dialogue systems offer a possibility of communication between a~person and a computer. The communication can make a life easier not only for handicaped people (with blindess, physical disability) but also for people in their everyday lives, e.g. making a reservation in a restaurant, smart homes or buying a plane ticket. If the systems have to function correctly, a proper state representation is required, which is the main goal of this thesis. A state representation can be described as an idea of the system of what the user said and what his goal is. A thesis states several current methods used for~state representation. A Python state representation library is then analyzed, implemented and its functionality is then demonstrated on a number of voice dialogue systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip_Polak_DP.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
polak-v.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFView/Open
polak-o.pdfPosudek oponenta práce342,63 kBAdobe PDFView/Open
polak-p.pdfPrůběh obhajoby práce144,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.